Kazimierz I Odnowiciel – zapomniany bohater! (sesja naukowa)
Dodane przez Edyta_Pradelska dnia Październik 18 2019 17:41:08
17 października uczniowie klas VII i VIII wzięli udział w minisesji naukowej poświęconej Kazimierzowi Odnowicielowi. Wykład wygłosił dr Marek Golemski z Uniwersytetu Gdańskiego, który jest mediewistą i badaczem życia księcia. Koordynatorem projektu był pan Waldemar Dryjański. Po wysłuchaniu i obejrzenie prezentacji uczniowie i nauczyciele zadawali prelegentowi pytania dotyczące zasług Księcia Kazimierza. Spotkanie odbyło się w GOK-u.
Od kilku lat społeczność szkoły próbuje przywrócić kazimierzanom pamięć o założycielu naszej miejscowości. Popularyzujemy wiedzę o działalności restytucyjnej Kazimierza Odnowiciela, aby pokazać młodemu pokoleniu znakomity wzór średniowiecznego rycerza i władcy, niezwykle mądrego i skromnego człowieka o wielkich przymiotach ducha i politycznej wyobraźni. Książę Kazimierz w młodym wieku dokonał wiekopomnych czynów. Początkowo zlekceważony przez możnowładców, którzy nie liczyli się z jego rządami, musiała uchodzić z kraju, był internowany, a po uwolnieniu uzyskała wsparcie cesarza Niemiec i na nowo scalił państwo Bolesława Chrobrego. Był znakomitym dyplomatą, zawarł sojusz z Jarosławem Mądrym i pojął za żonę księżniczkę ruską Dobroniegę. Potrafił współpracować ze wschodnim oraz zachodnim sąsiadem i budowała pokojowe relacje sąsiedzkie. Odnowił biskupstwa i przywróciła chrześcijaństwo. Śmiało można powiedzieć, że bez Kazimierza Odnowiciela już w XI wieku Polska zniknęłaby z mapy Europy. Wspierał miasta zniszczone najazdem Brzetysława, a znaczniejszym osadom nadawał swoje imię. Stąd wniosek, że nasza miejscowość musiała już wtedy być znana jako miejsce kultu religijnego świętych pięciu braci. Czas więc przypomnieć zasługi księcia Kazimierza I.
GALERIA ZDJĘĆ